• 3.pdf

تقرير عن أوضاع الاسرى داخل السجون الاسرائيلية 15نيسان_ 15تموز :2008_2011